APOLO BLOG

Da li ste ikad igrali šah?

Ili barem gledali neku partiju šaha?

Premda ako ste samo bili pasivni posmatrač, niste mogli da osetite tu strepnju neposrednog učešća, taj adrenalin koji vam podiže nivo koncentracije sa svakim povučenim potezom protivnika…to je jedina igra u kojoj crno ne znači nužno i loše, i gde čak i pion, najmanja i najmanje vredan figura, uvek sklona žrtvovanju može spasiti i samog Kralja ili Kraljicu.

Ne možete osetiti ni taj talas kombinacija i različitih matematičkih, logičkih i drugih proračuna koji vam prolaze kroz glavu, ni taj osećaj moći kad vidite da protivnik postupa upravo po jednom ood vasih unapred razradjenih scenarija…kako nestrpljivo žuri u svoju propast, u zamku koju ste mu pripremili… i kako ruši Kralja,na suprotnom kraju table, u znak predaje moćnijem i dovitljivijem ….

Na šta sve ovo podseća?Na svakodnevnu političku igru.Kad je viđenje šaha iz perspektive politike u pitanju, preporučujem čitanje kultnih romana Ketrin Nevil, Osmica i Vatra. Prepoznatljivi obrasci ponašanja i delovanja. Vidite koliko je nekad u stvari teško biti Veliki čovek, i koliko je teško žrtvovati pione, iako deluje da se takvi pioni veoma lako svakodnevno puštaju niz vodu…Vidite kako s egenracijski smenjuju političari, kao jučerašnji pioni postaju Skakači, a usled smrti ili bolesti Kralja, postaju -kalifi umesto kalifa.Ili..šefovi stranaka..predsednici država…premijeri…..itd

LIči na običan život.

Liči na suštinu samog sveta.

Nothing beats getting home in the evening to a warm cup of coffee as you watch TV. You can play online casino games before you sleep.

Koje sve uloge igrate u vašim životima? Primera radi, porodica mi je jos pre 15 godina dodelila ulogu Kraljice, zbog održavanja kontakata sa svim članovima mnogobrojne porodice, rasutim po celom svetu. Velika je odgovrnost biti zajednički imenitelj ljudima koji se nikad sreli nisu, a povezni su međusobno krvnim vezama. Ne kažem da se ta funkcija može obavljati bez grešaka. No tu je sjajni Lovac, moja majka koja uspeva da zaštiti bar jednu liniju napada na mene. Premda…….
Prijatelji, onih nespornih petoro ljudi koje imam, čine grupu od još jednog Lovca, dva Skakača, i dva Topa.

Pioni nikako nisu beznačajni u ovoj životnoj igri, jer koliko ih sam šah posmatra kao zamenljive, toliko ih životne okolnosti čine neophodnima.To su svi oni o kojima Kraljica brine, na ovaj ili onaj način.
što se tiče posla, mislim da sam tu u poziciji Lovca.Spremna da zaštitim bar jednu liniju napada na svoje Kraljeve.Jer ima ih…i neretko se te linije napada poklapaju….

Kad je emotivni životu u pitanju, mislim da smo svi tu Pioni. Pioni života, sudbine, drugih emotivno moćnijih ljudi. No ne znači da tu ima neke razlike. Rekoh da smo svi u emocijama pioni tih snažnih osećaja ljubavi i mržnje, jedina razlika je u tome što će neki pioni opstati do kraja igre,a neki će poginuti, biti žrtvovani ranije..neki će možda biti i spašeni,a li to je malo verovatno, jer kad pion ispadne sa table, može ga vratiti samo žrtva drugog piona…a zna se, pioni se žrtvuju samo za jače figure, nikad međusobno….

Koju Igru igrate?

Koja ste figura?

Standard