Kerberi

Da li ste čuli za Kerbera? Mitsko stvorenje koja je bilo pas – čuvar Hadovog podzemnog carstva.Ovo čudovišno stvorenje imalo je tri glave i zmiju na repu.Njegov zastrašujući izgled odlično je odgovarao dužnosti koju je Kerber obavljao u podzemnom svetu Hada. Bio je strog stražar na ulazu i još stroži na izlazu. Mrtve je u podzemni svet puštao prilično blagonaklono, ali napolje nije puštao nikoga.

Kad se danas susrećete sa kerberom?

Danas su se pozicije malo-preokrenule.Obično su to osobe koje po cenu života svog ili vašeg brane vaš ulazak – ovog puta ne u podzemni svet, već u kancelariju direktora.Često u toj bespoštednoj borbi ostanete na vratima, i to još prvim, direktorova vrata još ne napipate.

Nedostatak glava( ako uzmemo u obzir da je pravi kerber imao čak tri glave) nadomešćuju drskošću..argumentima koji su van svake pameti i logike….i koji vas drže na pristojnoj udaljenosti i teraju da brojite u sebi do 50.Pa kad izbrojite do 50 da morate ponovo da brojite. Pa još jednom. I tako dok se ne umorite od isprazne priče koja vas vraća na početak, koja vas vraća u svoju kancelariju nerešenog problema, samo sa glavoboljom viška.

Grčka mitologija spominje da je Herakle jedini koji je ukrotio Kerbera.Njegov put do Mikene sa ukroćenim čudovištem nije bio slavan jer je Kerber uplašen od svetlosti dana, a naviknut na hadsku tminu, krvavo plakao.Od te tečnosti su nicale otrovne trave i Herakle je ipak morao Hadu da vrati njegovog strašnog čuvara.

Naravoučenije? Kerberi ostaju gde im je i mesto. U predvorjima. Ako naletite na nekog od njih , izadjite napolje. Napolju je svetlo i sunčan dan….

Standard