Pitanje – stupanje u svet

Ko je napravio kišu? Zašto sija sunce? Kako munja seva? Gde se rađaju deca? Ko je napravio nebo?Zašto vatra peče? Zašto je leti leto?…

Zašto?
Dete pita! Da li ga odgovori zadovoljavaju? Šta dete radi u svojoj glavi sa odgovorima? Da li pravi neku svoju sliku sveta? Gde je granica između dečije stvarnosti i iluzije?
Dete pita-stariji odgovara! Dete želi da sazna-čovek misli da zna! Dete teži nečem novom-čovek da zadrži staro, već naučeno.

Standard