Vreme Vilenjaka

Znalo se šta ko radi, zašto radi, kome odgovara…Bilo je skoro sve moguće, ali samo mali broj ih je tu mogućnost zloupotrebljavao. Vile su bile slobodnije kako kulturno-obrazovno, tako i moralno.

I onda su neki odlučili da je to previše.

Pa, ne može se tako. Nigde u svetu toga nema, pa ne može ni u Zemlji Vilenjaka. Nisu prepoznali najlepšu jabuku u svome vrtu. Kao ni mnogi pre njih tokom vremena, koje i tako u stvari ne postoji. Samo prostor je realnost, ali nije sigurno čak ni to. Možda je i on samo neka naša iluzija, prevara čula, ili znak koji smo sami stavili u neuređeni svet.
Urediti svet, na svoju sliku i priliku..Poznato. Pa kad već i On može da ga uređuje, znači da ga treba uređivati (mada nije najjasnije ako ga je On stvorio, što ga nije odmah i uredio, al ajd`). I tako, krenuše da uređuju svet: jedni po planu istočnom, drugi po planu zapadnom. Postojali su i treći, al se oni nisu shvatali ozbiljnim kreatorima. Istok je planirao na paradigmi kolektivizma i jednakosti, a zapad na paradigmi individualnosti i racionalnosti. I jedni i drugi su za najmanji zajednički imenilac uzeli razum, kao nešto što je kamen temeljac za svoje kreacije.
Prva velika i osnovna greška. Razuma baš i nema previše i niko nije utvrdio da je on taj koji treba da bude kriterijum. Zašto se poverovalo Sokratu?
Nastaviću kasnije da pišem…Umoran sam sad..

Eto me opet.
Zaboravilo se da čovek nije samo po razumu čovek – ako ćemo iskreno po njemu je možda i najmanje, jer čoveka čine i osećaji-emocije, i slutnje, i predosećaji, i…još svašta-nešto nedefinisano. Niko ne zna šta je čovek u potpunosti, niko nema to znanje o nama samima. Ni nauka ( iako se trudi da sa pozitivističkog stanovišta sve opiše, izmeri, stavi u statističke okvire, pronađe uzročno-posledične veze, ..), ni religija ( hiljade različitih religija je bilo u prohujalim vremenima sa desetinama hiljada bogova, polubogova, aveti, pomoćnika bogova, njihovih izaslanika,.. ) – ni sveukupna kultura, ni vračevi i magovi zajedno sa druidima, ni deca ni starci..Niko. Niko ne zna šta je čovek.

Večna pitanja istrajavaju i ostaju iz veka u vek, iz milenijuma u milenijum. Bez odgovora. Kažu da možda odgovora i nema, da nije ni bitan. Al ljudi iznova i iznova iz generacije u generaciju traže te odgovore. Iznova postavljaju jedna ista pitanja. Iz generacije u generaciju. Nismo li možda bića koja postavljaju pitanja, nije li nam možda to suština? Postavljači pitanja, bez mogućnosti da saznamo il spoznamo odgovor. A i bez mogućnosti da prepoznamo istinu i ako je pred nama..

Standard